Milica Vuksanović

osnivač i generalni direktor

Cenovnik


Cena boravka deteta u vrtiću Dečiji Osmeh je

27.000,00 dinara mesečno.

Deo se refundira, odnosno vraća od strane Grada Beograda za decu koja su konkurisala u državni vrtić i koja su dobila potvrdu (ODBIJENICU) da su u državnom vrtiću popunjeni kapaciteti.


Deca koja nemaju odbijenicu, odnosno nisu konkurisali u državni vrtić, cena iznosi

18.000,00 dinara mesečno.

Organizujemo...


priredbe, kreativne radionice sa decom, nastavu engleskog jezika, muzičko, taekwondo, balet, ples i rad u prirodi. Veliku pažnju posvećujemo porodici i zbog toga organizujemo radionice sa roditeljima.

Takođe, nudimo i usluge logopeda.